Koncepcja domu jednorodzinnego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej

Na działce znajduje się istniejący parterowy budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy ok. 70m2  – do wyburzenia oraz niewielki budynek gospodarczy parterowy. Działka uzbrojona jest w napowietrzne przyłącze n/n, przyłącze wodociągowe. Nie ma przyłącza kanalizacyjnego – na działce znajduje się szambo. Ponadto przez teren działki przebiega napowietrzna linia n/n zaopatrująca sąsiednie działki w prąd. Ponad działką przebiega również elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia.

Koncepcja urbanistyczna miała na celu optymalne ukształtowanie projektowanej zabudowy, zgodnie z podstawową funkcją mieszkalną przy uwzględnieniu istniejącego ukształtowania terenu i stron świata.

Najważniejszym aspektem jest maksymalne odsunięcie się z zabudowa mieszkaniową od linii wysokiego napięcia.

kamera4.png
kamera2.png