co oferujemy?

1. Prace przygotowawcze:

 

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

- analizy chłonności

- opinie techniczne

- koncepcje

- usługi geodezyjne (mapa do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna)

- badania geotechniczne

2. Projekty indywidualne wielobranżowe budowlano - wykonawcze:

 

- domów jednorodzinnych

- budynków wielorodzinnych

- budynków użyteczności publicznej i usługowych

- projekty branżowe - konstrukcyjna, instalacji sanitarnej, elektrycznej 

- pełna obsługa inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich formalności

- kompleksowe projekty wnętrz

3. Dokumentacja formalno – prawna:

 

- warunki zabudowy

- warunki techniczne na media

- uzgodnienia pożarowe, sanitarnohigieniczne, BHP, konserwator zabytków

- uzyskiwanie pozwoleń wodno – prawnych, decyzji środowiskowych

- uzgodnienia przyłączy

- uzgadnianie lokalizacji zjazdów

- odstępstwa od warunków technicznych

 

4. Pozostałe:

 

- nadzory autorskie na budowie

- wykonywanie przyłączy: wody, kanalizacji, instalacji gazowej i instalacji wewnętrznych

- wykończenia wnętrz deweloperskich

- lifting wnętrz mieszkalnych

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje od pn - pt od godz. 8.00 -15.00